Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
 
Меню сайту
Наше опитування
Відвідувач сайту - хто Ви?
Всього відповідей: 9719
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Сьогодні нас відвідали:

Головна » Статті » Нормативно-правові документи

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

                               У К А З
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

              Про додаткові невідкладні заходи щодо
              протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
 

     Ураховуючи, що  масове  поширення  ВІЛ-інфекції/СНІДу створює
загрозу особистій,  громадській та  державній  безпеці,  спричиняє
тяжкі  соціально-економічні  та  демографічні  наслідки,  з  метою
невідкладного здійснення заходів щодо протидії епідемії  ВІЛ/СНІДу
в  Україні  та  відповідно  до статті 102,  пунктів 1 і 17 частини
першої    статті    106     Конституції    України  ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:

     1. Визнати  за  необхідне невідкладно здійснити спрямовані на
зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції,  захворюваності на СНІД та
смертності від СНІДу в Україні комплексні заходи, зокрема, щодо:

     підвищення ефективності         первинної        профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу   та   забезпечення   доступності   необхідного
лікування для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

     удосконалення міжвідомчої  і  міжсекторальної  координації  у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

     посилення контролю   за    виконанням    законодавства    про
запобігання захворюванню на ВІЛ-інфекцію/СНІД та соціальний захист
населення,  а  також  персональної   відповідальності   керівників
центральних органів виконавчої влади,  на яких покладено обов'язки
із запобігання дальшому поширенню ВІЛ-інфекції  та  захворюваності
на СНІД, за стан справ у цій сфері.

     2. Утворити  Координаційну раду з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та наркоманії як  консультативно-дорадчий  орган  при
Президентові України.

     Главі Секретаріату  Президента  України  подати у двомісячний
строк  проект  Положення  про   Координаційну   раду   з   проблем
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, а також пропозиції
щодо персонального складу зазначеної Координаційної ради.

     3. Кабінету Міністрів України:

     1) забезпечити розроблення за участю громадських організацій,
діяльність   яких  спрямована  на  боротьбу  із  захворюванням  на
ВІЛ-інфекцію/СНІД  в  Україні,  та  затвердження   до   15  квітня
2008 року    національної   програми   забезпечення   профілактики
ВІЛ-інфекції,  допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і  хворих  на
СНІД на 2009-2013 роки, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

     проведення масштабної  первинної профілактики захворювання на
ВІЛ-інфекцію/СНІД,  у першу чергу серед  найбільш  уразливих  груп
населення,  та  забезпечення доступних діагностики ВІЛ-інфекції та
якісного лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

     проведення моніторингу поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки
ефективності заходів,  що вживаються з метою забезпечення контролю
за    епідемічною    ситуацією,    рівнем    захворюваності     на
ВІЛ-інфекцію/СНІД  в  Україні  на  національному  і  регіональному
рівнях;

     забезпечення соціального захисту ВІЛ-інфікованих,  хворих  на
СНІД, членів їх сімей, а також медичних працівників та інших осіб,
виконання  професійних  обов'язків  яких   пов'язане   з   ризиком
інфікування ВІЛ;

     проведення наукових   досліджень  особливостей  поширення  та
клінічного перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні;

     2) здійснити  у  тижневий   строк   заходи   щодо   виконання
зобов'язань  перед  Глобальним  фондом  для  боротьби  зі  СНІДом,
туберкульозом  та  малярією  із  впровадження   програм   замісної
підтримуючої терапії для споживачів ін'єкційних наркотиків;

     3) передбачати  при доопрацюванні проекту Закону України "Про
Державний бюджет України на 2008 рік" та при  підготовці  проектів
законів  про  Державний  бюджет  України  на 2009 та наступні роки
видатки у  повному  обсязі  на  реалізацію  національної  програми
забезпечення  профілактики  ВІЛ-інфекції,  допомоги  та  лікування
ВІЛ-інфікованих і  хворих  на  СНІД  ( 264-2004-п ),  а  також  на
виконання  зобов'язань  перед  Глобальним  фондом  для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією;

     4) вжити  у  місячний   строк   заходів   щодо   забезпечення
ефективної роботи Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
іншим соціально небезпечним хворобам,  а також належної діяльності
Центру "Клініка для лікування дітей,  хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД"
та  референс-лабораторії  Українського   центру   профілактики   і
боротьби  зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я України,  в тому
числі їх фінансування;

     5) забезпечити активізацію  діяльності  Національної  ради  з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

     6) вжити   у   місячний   строк   невідкладних  заходів  щодо
вдосконалення системи реєстрації та закупівлі лікарських  засобів,
у   тому   числі   призначених   для   профілактики  та  лікування
ВІЛ-інфекції/СНІДу,   з   урахуванням   рекомендацій   Всесвітньої
організації охорони здоров'я про визначення їх якості;

     7) забезпечити вдосконалення нормативно-правового регулювання
процедур закупівлі за державні кошти товарів,  робіт  і  послуг  у
сфері охорони здоров'я;

     8) забезпечити виробництво соціальної реклами, спрямованої на
профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу, та її розповсюдження в навчальних
закладах,  закладах  охорони  здоров'я,  на  транспорті,  в  інших
громадських місцях;

     9) забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо
можливості  призначення  у  закладах  охорони  здоров'я  на посади
лікарів-лаборантів  випускників  біологічних   факультетів   вищих
немедичних навчальних закладів;

     10) забезпечити   перегляд   штатних   нормативів   медичного
персоналу центрів (відділень) профілактики і  боротьби  зі  СНІДом
згідно   з   потребами,   обумовленими  епідемічною  ситуацією  та
додатковим навантаженням,  пов'язаним  із  впровадженням  сучасних
методів   діагностики   та   лікування  пацієнтів  і  відповідного
клінічного моніторингу;

     11) вживати   заходів   щодо   розвитку   співробітництва   з
міжнародними   донорськими   організаціями  у  питаннях  залучення
міжнародної допомоги для протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

     4. Кабінету  Міністрів  України,  Раді  міністрів  Автономної
Республіки Крим,  обласним,  Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям:

     1) передбачати  під  час  формування   проектів   відповідних
бюджетів  видатки у повному обсязі на цільове фінансування заходів
з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та лікування  ВІЛ-інфікованих  і
хворих на СНІД;

     2) здійснити   у  тримісячний  строк  комплекс  заходів  щодо
зміцнення матеріально-технічної  бази  спеціалізованих  установ  і
закладів  переливання  крові  та  відповідних підрозділів закладів
охорони здоров'я,  а також щодо впровадження сучасних  технологій,
спрямованих   на  забезпечення  безпеки  донорської  крові  та  її
компонентів;

     3) активізувати   участь   засобів   масової   інформації   у
забезпеченні  підвищення рівня поінформованості дітей і молоді про
загрозу ВІЛ-інфекції/СНІДу, необхідність толерантного ставлення до
ВІЛ-інфікованих  та  хворих  на  СНІД,  у  формуванні мотивації до
здорового способу життя і безпечної поведінки;

     4) проводити  широке  інформування   населення   про   мережу
закладів і установ,  які здійснюють профілактичну,  консультаційну
роботу, діагностику та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу;

     5) забезпечити  діяльність   та   розвиток   мережі   центрів
ресоціалізації наркозалежної молоді;

     6) всебічно  сприяти  діяльності  громадських  та благодійних
організацій,  програми яких спрямовано на профілактику,  догляд  і
підтримку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

     5. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству освіти
і науки України,  Міністерству України у справах сім'ї,  молоді та
спорту   за   участю  Академії  медичних  наук  України,  Академії
педагогічних наук України:

     забезпечити актуалізацію   навчальних    програм    медичних,
педагогічних  вищих навчальних закладів та закладів післядипломної
медичної,  педагогічної освіти з  метою  вдосконалення  підготовки
медичних, педагогічних працівників з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу;

     ужити додаткових  заходів  щодо  забезпечення  педагогічних і
соціальних  працівників  інформаційно-методичними  матеріалами   з
питань  профілактики  захворювання на СНІД для проведення роботи з
дітьми, молоддю і батьками.

     6. Міністерству внутрішніх справ України  здійснити  комплекс
заходів щодо посилення боротьби з наркобізнесом.

     7. Міністерству  України  у  справах сім'ї,  молоді та спорту
забезпечити  надання  всебічної  підтримки  прийомним  сім'ям  для
ВІЛ-інфікованих дітей.

     8. Державному  комітету телебачення та радіомовлення України,
Міністерству охорони  здоров'я  України,  Міністерству  України  у
справах  сім'ї,  молоді  та  спорту,  Міністерству  освіти і науки
України розробити рекламну  кампанію,  спрямовану  на  запобігання
поширенню   ВІЛ-інфекції/СНІДу   в   Україні,  та  забезпечити  її
проведення.
 

 Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 12 грудня 2007 року
          N 1208/2007

Категорія: Нормативно-правові документи | Додав: хотина (30.01.2010)
Переглядів: 1025 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
пошук на сайті
Годинник
Друзі сайту
Друзі сайту
Презентації для дітей
http://grushkivka.at.ua
Вчитель-вчителю
Я - Вихователь!
talschool-music Сервер поздоровлень, побажань та привітань МамаТато  З думкою про учня... �������-���� Вязание спицами и крючком музыка, '); Сценарии школьных мероприятий Васильківський РМК< Великовільшанська ЗОШ< поурочные, гдз, учебники
Моя кнопка
 Заступник з виховної роботиCopyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтів - uCoz