Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
 
Меню сайту
Наше опитування
Відвідувач сайту - хто Ви?
Всього відповідей: 9711
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Сьогодні нас відвідали:

Головна » Статті » Нормативно-правові документи

НАКАЗ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА»

НАКАЗ

"___” _____________ 200_року                                                                  № _____

 

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА»,

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ДІТИ УКРАЇНИ»,

ОБЛАСНИХ ПРОГРАМ «ДІТИ ОДЕЩИНИ», «МОЛОДЬ ОДЕЩИНИ»

ТА МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ДІТИ ­НАША СПІЛЬНА ТУРБОТА»

 

Згідно із Законом України «Про охорону дитинства», Національ­ною програмою «Діти України», обласними програмами «Діти Оде­щини», «Молодь Одещини», міською програмою «Діти наша спільна турбота» педколектив школи проводить певну роботу. Так, із метою реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток особистості на засіданнях педради розглядалися питання: «Про хід виконання обласних про­грам «Діти Одещини», «Молодь Одещини», міської програми «Діти - наша спільна турбота», Закону України «Про охорону дитин­ства», «Про стан профілактичної роботи з учнями, схильними до правопорушень, та запобігання розповсюдження наркоманії, СНІДу в учнівському середовищі», «Про спільну роботу школи, сім'ї та громадськості з формування моральної культури школярів, їх ду­ховного становлення».

На нарадах при директор і розглядалися питання «Про плідність у роботі з обдарованою та талановитою молоддю у світлі Президент­ської програми роботи з обдарованою молоддю» (квітень 200_р.), «Про стан відвідування занять учнями школи» (січень, березень 200_р.). Крім того, в межах роботи семінару «Шлях до майстер­ності» було розглянуто питання «Психолого-педагогічне забезпе­чення особистісно орієнтованого виховання» («__»________200_р.). У школі створено банк даних на дітей-сиріт, дітей, поз­бавлених батьківського піклування, який постійно корегується. У класних колективах спеціально створено комісії, які контролюють дотримання опікунами Закону «Про охорону дитинства». Опікуни здають два рази на рік звіти. Усі діти цих категорій забезпечені жит­лом. На учня-сироту___________ (___клас) нині оформляється діду­сем опікунство.

У школі також створено банк даних: на дітей із неблагополуч­них сімей (____учнів); на учнів, які стоять на внутрішкільному обліку (____учнів). Розроблено плани індивідуальної роботи класних керівників із цією категорією учнів. Учнів, які стоять на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх, в школі немає. Крім того, до банку даних занесено дані про школярів з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Ці учні забезпечені пільговим харчуванням. Учні школи під час про­ведення акції «Діти, допоможіть дітям» (квітень, вересень 200_р.) надали допомогу канцтоварами учням інтернату №___.

Проводиться певна робота з підтримки обдарованої молоді. Уче­ниця _____класу _________________отримала стипендію за участь в акції, яку проводила фірма «Левада». Під час акції учениця виставляла свої творчі роботи.

На початок 200__/__ н.р. В мікрорайоні школи не виявлено дітей шкільного віку, які не приступили до занять. Усі випускники 9-х та ll-х класів 200- року випуску працевлаштовані, про що свідчать довідки з місць навчання та роботи. В школі працює Клуб вихідного дня, в рамках роботи якого діти відвідують спортивні секції, танцювальний гурток, музеї, театри, здійснюють екскурсійні подорожі по містах  країни (жовтень - екскурсії до: м.___________ учнів _____класів, м.__________ учнів ____класів; листопад - екс­курсія в ___________ учнів (_______класів) та по історико-культурних місцях рідного міста). До роботи Клубу вихідного дня залучено учнів, які стоять на внутрішкільному обліку і беруть участь у шкільних спортивних змаганнях.

Учні школи з повагою ставляться до людей похилого віку, з ра­дістю відвідують Будинок ветеранів війни та праці по вул. _______________, здійснюючи шефську допомогу в межах благодійної акції «Дзвони пам'яті» (травень, квітень, листопад 200_р.). Школа підтримує шефські зв'язки з курсантами _______________.

З метою пропаганди здорового способу життя, активізації герої­ко-патріотичного виховання проводяться змагання з різних видів

спорту: баскетболу («___»_______200____року), шахів («___»_________200____року). Активну участь учні беруть у проведенні «Стартів надій» («___» _________200__року) та у військово-спортив­них змаганнях «Зірниця». Учні школи у районному етапі військово­ спортивної гри «Зірниця» («___» _______200__ року) посіли­ місце, а у міських змаганнях («__»_____200__року) ­_______місце.

З метою попередження та профілактики правопорушень серед учнів у школі відбуваються зустрічі учнів та батьків із представни­ками правоохоронних органів. Так, відбулися зустрічі на теми: «Без­пека дорожнього руху по дорозі до школи та додому» («___»______200__року), «Молодь і протиправна поведінка» («__»______200__року), юрист_________.

У межах роботи шкільного клубу «Школа здоров'я» запрова­джуються профілактичні програми та акції «Антинаркоманія», «Ан­тиСНІД», «Життя без куріння», «Тверезість». Відбулися засідання на теми: «Надання першої медичної допомоги» (10.09.Купчен­ко Т.В.), «Ні - алкоголю! ні - тютюну!» (09.10. Грабова ЛЯ.). Протягом вересня 2003 р. тривала виставка творчих робіт учнів «ОБЖ у нашому житті» (учитель Бабко Л.В.).

Певна робота проводиться з батьками учнів під час батьківсь­ких зборів та роботи шкільного батьківського лекторію: «Осо­бистість серед людей» («__»______200_року), «Роль батьків у запобіганні шкідливим звичкам дітей» (16.04.), «Молодший вік та його особливості» (1-3 класи, («__»_______200_року),«Особливості виховання підлітків у сім'ї» (5-7 класи («__»_____200__року), «Особливості юнацького віку та їх ура­хування в сімейному вихованні» (8-11 класи 07.10.2003 р.).

Приділяється увага й здоров'ю учнів. Шкільний медпункт забез­печено необхідними препаратами першої меддопомоги. Серед учнів школи було проведено профілактичні щеплення: реакція Манту ­серед учнів 1-3,8 класів; протитуберкульозне-перших, восьмих класів та інші, за віковими категоріями учнів. У місяці______ 200__року серед учнів 1, 3, 6, 9 класів (дівчата) проведено медог­ляд лікарями: лором, окулістом, хірургом, невропатологом.

«__» _______200__року у школі відбулося засідання круглого столу з лікарями-фахівцями учнів - класів, на якому виступили: лікар-нарколог____________(_класи); лікар-дерматолог ­ ____________(8 класи); лікар-педіатр -________(5 кла­си), лікар-гінеколог -__________(_ класи).

    Водночас класні керівники ________________недостатньо прово­дять роботу з учнями та батьками учнів, які стоять на внутрішкіль­ному обліку, не відвідують їх дома, не залучають до співпраці пра­цівників правоохоронних органів, тому достатньою мірою вплину­ти на поведінку цих учнів не можуть. Про це свідчать випадки пору­шення правил внутрішкільного розпорядку учнями

Класний керівник ________________________неуважно ставиться до учнів пільгової категорії, несвоєчасно подаючи на них документи для на­дання пільгового харчування.

 

На підставі зазначеного

 

НАКАЗУЮ:

1. Усім педпрацівникам школи забезпечити безумовне виконан­ня Закону України «Про охорону дитинства», Указу Президента України від 24.01.2001 р., N2 42 /01 «Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України» на період до 2005р., вимог обласних програм ________________, міської програми «Діти - наша спільна турбота».

 

2. Класним керівникам l-ll-х класів:

2.1. Своєчасно виявляти та повідомляти директора школи про

дітей, які залишилися без опіки батьків, та про факти насильства над дитиною в сім'ї.

2.2. Забезпечити в місячний термін збір документів, необхідних для влаштування дітей у сім'ю громадян під опіку або у відповідний державний дитячий заклад.

2.3. Двічі на рік проводити перевірку умов життя та виховання дітей у сім'ях опікунів.

 

3. Заступнику директора з виховної роботи

3.1. З метою виявлення дітей, які займаються бродяжництвом

та жебракуванням, щомісячно проводити разом із працівниками кримінальної міліції району рейди в місцях, де збираються діти та підлітки.

3.2. Регулярно уточнювати інформаційні банки даних на дітей­ сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, багатодітні сім'ї, дітей-інвалідів, дітей із неблагополучних сімей.

    3.3. Інформацію про попереднє працевлаштування випускників

9-х, ll-х класів, дітей-сиріт та ПБП надати у січні 2004 року.

3.4. Заяви та документи на оздоровлення дітей-сиріт улітку 200_року подати у відділ освіти у квітні-травні 200__року.

 

4. Заступникам директора І.Капустіній, Т.Болотіній, І.Бочевар, А.Смалій забезпечити постійну роботу батьківського лекторію з метою ознайомлення батьків та учнів школи з чинним законодав­ством України про права, обов'язки та відповідальність батьків за виховання та навчання дітей.

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника ди­ректора з ВР______________.

Директор школи

3 наказом ознайомлені

Виконавець, телефон

Категорія: Нормативно-правові документи | Додав: хотина (30.10.2011)
Переглядів: 3511 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
пошук на сайті
Годинник
Друзі сайту
Друзі сайту
Презентації для дітей
http://grushkivka.at.ua
Вчитель-вчителю
Я - Вихователь!
talschool-music Сервер поздоровлень, побажань та привітань МамаТато  З думкою про учня... �������-���� Вязание спицами и крючком музыка, '); Сценарии школьных мероприятий Васильківський РМК< Великовільшанська ЗОШ< поурочные, гдз, учебники
Моя кнопка
 Заступник з виховної роботиCopyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтів - uCoz