Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
 
Меню сайту
Наше опитування
Відвідувач сайту - хто Ви?
Всього відповідей: 9712
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0


Сьогодні нас відвідали:

Головна » Статті » Планування виховної роботи

План роботи соціального педагога

План

роботи соціального педагога на І півріччя

 

 В.  Волканова, методист міського методичного кабінету, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл.

 

Види діяльності

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Діагностична робота

Підготовка банку даних анкет

Проведення со­ціальної паспор­тизації класів школи

Діагностика учнів на ВШО

Тривожність, ви­значення міжосо­бистісних стосун­ків (6 клас)

Життєві ціннісні орієнтації

Консульта­тивна робота

Підготовка мате­ріалів для бесід

Проведення інди­відуальних кон­сультацій

Проведення ін­дивідуальних і групових кон­сультацій за ре­зультатами діа­гностики

Проведення кон­сультацій з бать­ками

Соціально-педагогічна допомо­га учням, що мають проблеми в навчанні та поведінці

Соціально-перетворювальна діяль­ність

Підготовка алго­ритму соціаль­них звітів

Індивідуальна робота з дітьми соціально вразли­вих і соціально незахищених ка­тегорій, з дітьми, які потребують коригування

Виявлення фак­тів порушень статуту шко­ли, формування «групи ризику»

Організація тре­нінгових занять щодо покращення перебігу адапта­ційних періодів.

Проведення «Тижня толе­рантності»

Відвідування багато­дітних сімей Орга­нізація тренінгових занять щодо розви­тку комунікативних умінь

Профілактич­на діяльність

Підготовка тема­тики профілак­тичних бесід

Бесіди з учнями, що перебувають на ВШО, налаго­дження спільних відвідин

Формування сприятливого со­ціального стату­су в колективі

Запобігання на­силлю, саморуй­нівній поведінці

Формування здоро­вого способу життя

Прогностична діяльність

Підготовка блан­ків

Складання спис­ків окремих ка­тегорій сімей

Прогнозування особливостей со­ціалізації особис­тості

Покращення мікроклімату в класних колек­тивах

Розвиток конструк­тивних поведінкових стратегій щодо ви­явлення та подолан­ня труднощів

Захисна

діяльність

Уточнення даних про соціальні служби

Співпраця з ор­ганами соціаль­ного захисту

Здійснення соці­ального патрона­жу сімей

Здійснення соці­ального патрона­жу сімей

Здійснення соціаль­ного патронажу

сімей

Організаційно-методична робота

Участь у мето­дичних заходах щодо планування роботи

Плануван­ня діяльнос­ті соціального педагога та роз­робка

соціально-педагогічного інструментарію

Оформлення об­лікової докумен­тації (журнал щоденного

облі­ку роботи, про­токоли консуль­тацій, журнал спостереження на уроках, облі­кові картки)

Опрацюван­ня соціально-перетворювальних програм. Про­ведення

засі­дання семінару-практикуму для класних керівни­ків і класоводів

Опрацювання діа­гностичних дослі­джень, опитувань, оформлення

висно­вків щодо проведе­ної діагностичної роботи, проведення засідання семінару-практикуму для класних керівників

Робота з учнями

Уточнення банку даних про дітей школи-інтернату

Бесіди з учнями, які перебувають на ВШО, налаго­дження спільних відвідин

Залучення до гуртків, сек­цій учнів «групи ризику»

Проведення зу­стрічей, бесід з фахівцями

Залучення учнів «групи ризику» до організації ново­річних заходів. Про­ведення бесід

Робота з сім’єю

Складання відо­мостей про бать­ків

Проведення індивідуальних бесід з батьками новопри­булих учнів. Прове­дення бесід з бать­ками, діти яких перебувають на ВШО

Відвідування опікунських сі­мей (оформлення актів житлових умов). Діагнос­тика сімей окре­мих категорій

Відвідування батьківських збо­рів у класах, бе­сіди на соціаль­но актуальні для батьків теми

Спільна робота з відділом ССД що­до видачі новоріч­них подарунків ба­гатодітним сім’ям

Робота з пе­дагогічним колективом

Індивідуаль­ні консульта­ції щодо роботи з окремими ка­тегоріями учнів

Індивідуаль­ні консульта­ції щодо роботи з окремими ка­тегоріями учнів

Складання ін­дивідуальних планів роботи з окремими учня­ми, що потребу­ють допомоги

Перевірка клас­них журналів по пропусках на­вчальних занять

Аналіз соціальних паспортів класу

 Джерело: http://osnova.com.ua
Категорія: Планування виховної роботи | Додав: хотина (09.09.2010)
Переглядів: 17389 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 4.5/6
Всього коментарів: 1
1  
дуже дякую smile

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
пошук на сайті
Годинник
Друзі сайту
Друзі сайту
Презентації для дітей
http://grushkivka.at.ua
Вчитель-вчителю
Я - Вихователь!
talschool-music Сервер поздоровлень, побажань та привітань МамаТато  З думкою про учня... �������-���� Вязание спицами и крючком музыка, '); Сценарии школьных мероприятий Васильківський РМК< Великовільшанська ЗОШ< поурочные, гдз, учебники
Моя кнопка
 Заступник з виховної роботиCopyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтів - uCoz